Projekt okładki do jubileuszowej płyty nagranej przez chór mieszany CANTICUM IUBILAEUM przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej
pod dyrekcją Marka Michalaka. Producent płyty: Studio Ars Sonora.