Zadaniem naszego studia było stworzenie strony internetowej wokalistki promującej wydanie jej najnowszej płyty. Projekt powstał w oparciu o powierzone materiały.